آخرین مطالب از آبابا

محصولات آبابا

خرید
۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷۴۹,۰۰۰ تومان
خرید
۵۸,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

پستهای آبابا در اینستاگرام

🌹🌷🌹🌷🌹🌷
🌹🌷🌹🌷
🌹🌷
🌹
💫همه طبیب بشوند 🔖 آموزش درمان و ترکیبات ساده برای عموم بیماریها .
 در خانه دارو درست کنید و خود و خانواده ی خود را درمان کنید . 📕 غلبه خون
نشانه : خارش بدن ، جوش ، سرگیجه و خواب آلودگی ، سرخی صورت یا پشت پلک چشم .
درمان : حجامت ، سویق عدس ، آلو خشک که هرکدام برای غلبه خون مفید است . 📒 غلبه صفرا
نشانه : گر گرفتگی ، تب درون ، عصبانیت ، بیخوابی در اول شب و خواب زیاد صبح ، دلشوره و اضطراب ، احساس خستگی ، سر درد میگرنی و تبش قلب .
درمان : آب درمانی ، خرفه ، ماهی ، آلوی تازه ، سویق عدس ، داروی صفرابر که ترکیب ساده اش تخم خرفه + سقمونیا + هلیله ی زرد ( یا بجای سقمونیا سنا مکی ) می باشد . 📓 غلبه سودا
نشانه : یبوست ، خشکی بدن همراه با احساس سردی ، وسواس و تردید در انتخاب ، افسردگی ، سردی بدن ، تیرگی ادرار یا مدفوع .
درمان : سودابر، که ترکیب ساده اش افتیمون + هلیله ی سیاه + سنا مکی یا صبر زرد می باشد . 📘 غلبه بلغم
نشانه : احساس سردی بخصوص سردی دست و پا ، خلط پشت حلق ، فراموشی ، بوی بد دهان ، بیخیالی ، به هم خوردگی زمان خواب .
درمان : حمام داغ ، پشت به آفتاب نشستن ، داروی بلغم که ترکیب ساده اش آویشن + زنیان + سیاه دانه + مصطکی + کندر و عسل می باشد ، یا طریفل که ترکیبش هلیله + بلیله + آمله و عسل می باشد.

گیاهان دارویی آبابا
@ababa_attar
🌹🌷🌹🌷🌹🌷 🌹🌷🌹🌷 🌹🌷 🌹 💫همه طبیب بشوند 🔖 آموزش درمان و ترکیبات ساده برای عموم بیماریها . در خانه دارو درست کنید و خود و خانواده ی خود را درمان کنید . 📕 غلبه خون نشانه : خارش بدن ، جوش ، سرگیجه و خواب آلودگی ، سرخی صورت یا پشت پلک چشم . درمان : حجامت ، سویق عدس ، آلو خشک که هرکدام برای غلبه خون مفید است . 📒 غلبه صفرا نشانه : گر گرفتگی ، تب درون ، عصبانیت ، بیخوابی در اول شب و خواب زیاد صبح ، دلشوره و اضطراب ، احساس خستگی ، سر درد میگرنی و تبش قلب . درمان : آب درمانی ، خرفه ، ماهی ، آلوی تازه ، سویق عدس ، داروی صفرابر که ترکیب ساده اش تخم خرفه + سقمونیا + هلیله ی زرد ( یا بجای سقمونیا سنا مکی ) می باشد . 📓 غلبه سودا نشانه : یبوست ، خشکی بدن همراه با احساس سردی ، وسواس و تردید در انتخاب ، افسردگی ، سردی بدن ، تیرگی ادرار یا مدفوع . درمان : سودابر، که ترکیب ساده اش افتیمون + هلیله ی سیاه + سنا مکی یا صبر زرد می باشد . 📘 غلبه بلغم نشانه : احساس سردی بخصوص سردی دست و پا ، خلط پشت حلق ، فراموشی ، بوی بد دهان ، بیخیالی ، به هم خوردگی زمان خواب . درمان : حمام داغ ، پشت به آفتاب نشستن ، داروی بلغم که ترکیب ساده اش آویشن + زنیان + سیاه دانه + مصطکی + کندر و عسل می باشد ، یا طریفل که ترکیبش هلیله + بلیله + آمله و عسل می باشد. گیاهان دارویی آبابا @ababa_attar